slide-1
slide-2
slide-3

DATÇA GÜNÜBİRLİK DENİZ TURİZMİ KURULU TOPLANTI KARARLARI

Günübirlik deniz turizmi araçlarının başvurularının kabulü, incelenmesi, fiziksel nitelikleri, işletme ve hizmet kalitesinde sürekliliğinin sağlanması, seyir bölgelerinde deniz turizmi araçlarının seyir, demirleme, durmalarına ilişkin kuralların ve araç kapasitesinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve işletmecilik faaliyetleri ile gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği?nin 34. maddesi gereğince; İlçe Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, aşağıdaki üyelerin katılımıyla 23/03/2016  tarihinde saat 10:00?da Kaymakamlık Makamında toplanarak Günübirlik Gezi teknelerinin uyması gereken kurallar aşağıda belirlenmiştir. Alınan kararlar ile ilçemiz sınırları içerisinde Günübirlik gezi düzenleyen teknelerin faaliyetleri sırasında herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi ve ilçemizin ve ülkemizin imajını zedelemelerinin ve turizme zarar vermelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

            5442 sayılı İl idaresi Kanunu?nun 32/ç ve 66. Madde ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 32. ve 38. Maddeleri uyarınca alınan kararlar aşağıda belirtilmektedir.

            Buna göre;

 1. 1.Muğla ili Datça ilçesi deniz sahasında yürütülecek olan günübirlik gezi faaliyetleri ilgili kanunlar ve işbu kararlar çerçevesinde yürütülmesinden başta gemi donatanları olmak üzere işleten ve kaptanlar müteselsil sorumlu olacaktır.
 1. 2.Günübirlik gezi düzenleyen tüm teknelerin, uğrak ve mola yerleri haricinde sahil şeridine 200 metreden daha yakın intikal seyirleri yapmaları yasaktır.
 1. 3.Günübirlik gezi düzenleyen tüm teknelerin kaptanları uğrak ve mola yerlerinde yolcuların emniyetli olarak yüzdürülmelerinden sorumludur.
 1. 4.Günübirlik gezi düzenleyen tüm teknelerin kaptanları uğrak ve mola yerlerinde yolcuların Ören Yerlerini görmeleri maksadıyla emniyetli bir şekilde transferinden sorumludur.
 1. 5.Günübirlik gezi düzenleyen tüm teknelerin mutfak ve büfe hizmetlerinde görev yapan tüm personelin Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre hijyen eğitimi almak zorundadır. Yemek hazırlama ünitesinin temiz ve hijyenik olmasına dikkat edecek ve bu durumdan tekne kaptanı ve donatanı sorumlu olacaktır.
 1. 6.Günübirlik gezi teknesinde çalışan tüm personel, yolcu ve turistlerden ayırt edilebilmeleri için, tek tip kıyafet giyecek ve yakalarında işletmenin adı ve çalışan kişinin adınıyazdığı kimlik kartı bulunacaktır. (Örn: Lacivert Şort, Beyaz  tişört)
 1. 7.Mutfak, büfe ve servis hizmetlerinde görevli personel servis esnasında mutlaka plastik eldiven kullanacak ve kullanılacak olan tümalzemelerin uygun ortam ve şartlarda saklanmasından sorumlu olacaktır.
 1. 8.Günübirlik gezi düzenleyen tüm tekneler intikallerinde, uğrak ve mola yerlerinde, yüzme alanları ve dalış noktalarının (dalış faaliyeti varsa ) 100 metre yakınına girmeyeceklerdir.
 1. 9.Günübirlik gezi tekneleri için SS. Datça Deniz Taşıyıcıları Koop. ve SS. Mavi Deniz Taşıyıcıları Kooperatiflerince güzergah ve fiyatçalışması yapılacaktır. Belirlenen fiyat listesi  ve güzergahların dışına çıkılmayacaktır. Belirlenen güzergahlar kooperatiflerce Datça Liman Başkanlığına onaylatılarak 01 Haziran 2016  tarihine kadar Kaymakamlığımıza  gönderilecektir.  
 1. 10.Günübirlik geziyemek molalarını Datça merkez, Palamutbükü, Ovabükü, Hayıtbükü, Aktur, Karaincir, Kurucabük ve Güllük koyları haricinde  yerleşim olmayan koylarda verecek, yemek atık/artıklarını her ne suretle olursa olsun denize atmayacak, herhangi bir deniz kirliliğine mahal vermeyecek,  yüksek sesle müzik yayını yapmayacak ve  kıyılardaki tatilciler  rahatsız edilmeyecek şekilde hizmet vereceklerdir.
 1. 11.Bilet satışı ve tanıtım için her bir kooperatif kendi tanıtım ve bilet satış ünitesini kuracaktır.
 1. 12.Bilet satışları sadece bu ünitelerde yapılacak olup, teknede kesinlikle bilet satışı yapılmayacaktır.
 1. 13.Günübirlik gezi tekneleri kendi tanıtımlarını sadece bilet satış/tanıtım ünitesinde ve kendi tekneleri içerisinde yapacaklardır. Bu mekanlar haricinde görüntü kirliliği yaratan tanıtıcı reklam tabelaları, liman içerisinde ve yürüyüş yolları vb. yerlere konulmayacaktır
 1. 14.Bilet satış ve tanıtım üyeri, konumu ve standartları hususunda  Datça Belediye Başkanlığı yetkili olacaktır.        
 1. 15.Günübirlik gezi tekneleri tura çıkmadan önce ekte yer?Günübirlik Gezi Tekneleri Bildirim Formu? nun bir nüshasını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edecek ve diğer nüshasını da yapılacak olan denetimlerde ibraz etmek üzere teknede muhafaza edeceklerdir. Bu hususun sağlanmasından tekne kaptanları ve donatanları sorumludur.
 1. 16.Günübirlik gezi seferi yapan tümdonatan/işletenleri günlük yolcu, tekne kaptan ve çalışanların bilgilerinin güncelliğinden sorumlu olacaklardır.
 1. 17.Günübirlik gezi seferitüm teknelerin seyir halinde ve mola verdikleri yerlerde tekne personeli ve yolcular tarafından  zıpkınla balık avcılığı  yapılması yasaktır. Sadece ?Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesi? sahibi teknelerde yolcular 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu?nda yer alan hususlara riayet ederek amatör avcılık (zıpkın, sepet hariç) yapabileceklerdir. Avlanılan su ürünlerinin sunumu ve satışı yasaktır.
 1. 18.Gemi çalışanları ve tüm yolcular can güvenliğini tehlikeye atacak animasyon hareketleri (Halatla çekme, yüksekten atlama ve kaya tırmanışı vb.) yapmaları yasaktır. Yaşanan olumsuzluklardan gemi kaptanları sorumlu olacaklardır.
 1. 19.Günübirlik gezi teknelerinde görevli tekne mürettebatı sefer esnasında alkollü olmayacak ve yolculara temel görgü ve nezaket kuralları çerçevesinde hitap edeceklerdir. Tekneler çalışmadığı zamanlarda limana bağlı durumda iken (seyrüsefer haricinde) tekne içerisinde hiçbir şekilde alkollü içki tüketilmeyecektir. Bu hususların sağlanmasından tekne donatanı/işleteni ve kaptanı sorumludur.
 1. 20.Tüm günübirlik gezi tekneleri yolcuların ve mürettebatıuyması gereken kuralların yazılı olduğu tabelaları hazırlayacak ve yolcuların görebileceği noktalara asacaklardır.
 1. 21.Herhangi bir kaza veya olumsuz olay meydana geldiğinde durum ALO-158 Sahil Güvenlik ihbar hattınabildirilecektir.
 1. 22.Günübirlik gezi tekneleri her sefer sonrasında oluşan/toplanan katı ve sıvı atıklarını atık alım tesislerine boşaltacaklardır. Bu hususların sağlanmasındandonatanı/işleteni ve  kaptanı sorumludur.
 1. 23.Tekneler kalkış saatinden önce limandan çıkış yapmayacak,taahhüt edilen sefer başlangıç-bitiş saatleri ile güzergahlara uyacaklardır. Müşteriyi aldatıcı, yanıltıcı, ilçemizin  turizm imajını zedeleyecek hal ve hareketlerde bulunulmayacaktır.
 1. 24.Alınan Günübirlik Deniz Turizm Kurulu Toplantı Kararları ilgiliüyelerine yazılı olarak tebliğ edilecek ve tebliğ edildiğine dair imzalı liste Kaymakamlığımıza bilgi amaçlı gönderilecektir.
 1. 25.İşletme sahipleri, belgelendirme aşamasıDatça Turizm Danışma Bürosu tarafından  iş bu  kurul kararları yazılı olarak tebliğ edilecektir. Uygulamada işletme sahipleri donatan ve kaptanlar müteselsil sorumlu olacaktır.
 1. 26.2016 yılı Turizm sezonu boyunca bahsi geçen Günübirlik Deniz Turizmi Kurul Kararlarını başarı ile uygulayarak herhangi bir yazılı ikaz veya idari yaptırım uygulanmayan Günübirlik Gezi Teknesi işletmelerine Kaymakamlığımıteşekkür belgesi verilecektir
 1. 27.İş bu kurul kararları. kurul üyeleri tarafından her zaman denetlenebilecek ve kararları             ihlalleri tutanak ile tespit olunacaktır.2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve bu kanuna bağlı yürürlüğe giren Deniz Turizm Yönetmeliği ve tebliğleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Yönetmeliği ve tebliğleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 618 sayılı Limanlar Kanunu yönetmeliği ve tebliğleri, 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü yaptırımları saklı kalmak kaydıyla, talimatnameye uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 32. Maddesine göre idari yaptırım uygulaması Datça Kaymakamlığı tarafından yapılacaktır.

Ek:1 Günübirlik Gezi Tekneleri Bildirim Formu.

 

1. Başkan                               2.Başkan                                            Üye

Vehbi BAKIR                       Veli ÇELİK                                      Yaşar BİNBOĞA

Kaymakam                          İl Kültür ve Turizm Müd.                    Datça Liman Başkanlığı

 

Üye                                             Üye                                                              Üye                        

Engin DAL                            Hasan MENGİ                                İsmail KOŞULU

TCSG-26 Komutanı     Marmaris Deniz Tic.Oda..Bşk.              S.S. Mavi Deniz Taş. Koop..

 

 

Üye

Mesut DUKALİ

Deniz Taşıyıcıları Koop.