slide-1
slide-2
slide-3

2016 YILI DATÇA TURİZM AMAÇLI İLÇE SPORTİF TURİZM KURULU SUALTI SPORLARI GENEL KURALLAR VE GÜVENLİK TALİMATNAMESİ

 

 1. 1.Dalış Eğitmeni ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış yalnız bir dalış kuruluşunda görev alabilirler. Ayrıca dalış eğitmeni ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış bir dalış kuruluşuna kayıtlı olmaksızın eğitmenlik ve rehberlik yapamazlar.
 2. 2.Yetkili Dalış Kuruluşu dalış faaliyetleri sırasında dalış merkezine kayıtlı en az bir eğitmen (en az iki yıldıdalış eğitmeni) ve bir rehber dalıcıyı hazır bulundurur.
 3. 3.Sportif Amaçlı aletli dalışlar için derinlik limiti Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) maksimum 30 metre, lisansı olmayan ve tanıtım dalışı olarak adlandırılan dalışlar için maksimum 5 metredir. 14 yaşından küçük çocuklara dalış yaptırılmayacak, 14-18 yaş arası çocuklara ise velilerinin imzalı izinleri ile dalış yaptırılacaktır. İşletmeciler gerekli tedbirleri alacaktır.
 4. 4.Sportif amaçlı dalışlarda hiç bir malzeme tahdidi yoktur. Teknelerde ilkyardım ekipmanı, oksijen tüpü, aletli dalışlarda; Denge Yeleği (B.C.D), Tüp basınç göstergesi, Alternatif Hava Kaynaklı (Ahtapotlu) Regülatör Seti, Zaman Saati, Flamalı Dalış Şamandıraları ve derinlik göstergesi kullanılması mecburidir. Dalış yaptıran işletmelerde ve teknelerde ilkyardım malzemeleri bulundurulacaktır. Kaldırma balonuaynı amaçlı malzemeler kullanılamaz. Kesinlikle dekompresyonlu dalışlar yapılamaz.
 5. 5.Sportif amaçlı dalış düzenleyen işletmeler, balıkadamların sahip oldukları ve kullandıkları dalış malzemelerinin (dalış tüplerinden; çelik alaşımlı tüplerin 2 yılda bir, aleminyum alaşımlı tüplerin 5 yılda bir, regülatörlerin her yıl, kompresyonların her yıl, denge yeleklerinin her yıl) periyodik bakımlarını yaptıracak ve belgeleri muhafaza edilecektir.
 6. 6.Dalışlar esnasında 2 kişilik arkadaş sistemi uygulanacak, dalış ikilisinin emniyeti açısından flamalı dalış şamandıraları kullanılacaktır. Dalışta kullanılacak deniz taşıtlarına dalış boyunca flamalı dalış şamandıraları kullanılacak, dalış boyunca dalış bayrağı çekilecek ve diğer deniz taşıtlarının ve dalış şamandırası / dalış bayrağı çekmiş deniz taşıtlarına en az 50 metre açığından geçmesi hususunda söz konusu deniz taşıtı sahipleri ikaz edilecektir.
 7. 7.İşletmeler, yabancı uyruklu dalıcıya dalış kurallarını bildiğini ve riskleri kabul ettiğini belirten ingilizce (varsa kendi dilinde) düzenlenmiş belgeyi imzalattıracaktır. 14-18 yaş arasındaki dalıcıların belgeleri (risk formu) velileri tarafından imzalanacaktır.
 8. 8.Müracaat dosyalarında belirtilen tekne, kaptan dışında bir başka kişi tarafından kullanılmayacak olup, tekne ve personel her türlü araç-gereç değişikliği Datça Turizm Danışma bürosuna bildirilecektir.
 9. 9.Türk Karasularında Sportif Amaçlarla yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince, sportif amaçlı dalışlarda ticari amaçlarla su ürünleri avcılığı yapılamaz.
 10. 10.2863 sayılı Kanun gereğince; Arkeolojik ve kültürel değerlere dokunulmaz, zarar verilmez, konumu bozulmaz ve müze yetkililerine göstermek amacıyla bile olsa deniz tabanından Kültür ve Tabiat Varlıkları alınamaz ve su üstüne çıkarılmaz. Bu değerlerin görüldüğünde ilgili ve yetkili mercilere bildirilecek, yapılacak dalışlarda su altı ekolojik dengesini bozacak eylemlerde bulunulmayacaktır.
 11. 11.Türk Karasularında Sportif Amaçlarla yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince; dalış yapacakların dalış emniyeti ve can güvenliği dalış yapana ait olmakla birlikte, eğitimler esnasında kursiyer dalıcıların tüm sorumlulukları dalış eğitmenine aittir. Türk vatandaşlarının dalışlarda rehber balıkadam alması isteğe bağlıdır. Yabancı uyrukluların sportif dalışlarını Türk Rehber balıkadam refakatinde yapmaları zorunludur Dalış esnasında kültür ve tabiat varlıklarının korunması, dalıcıların dalışları esnasında mal ve can güvenliğinin sağlanması ve rehber balıkadamın mesuliyeti ve sorumluluğundadır. Ancak dalışlardan önce dalış kurallarını ihlal eden dalıcının kişisel hatasından doğacak her türlü problemden balımesul değildir.
 12. 12.Aletli dalış yapan kişi ve kuruluşlar kıyıların toplum yararına kullanılmasını engellemeyecek şekilde kendilerine tahsis edilen alanda faaliyette bulunacaklar ve yapmış oldukları faaliyetlerile diğer kişileri rahatsız etmemesi konusunda müşterileri uyaracaktır.
 13. 13.Su altı sporları faaliyetlerinde kullanılan deniz araçları ile giriş çıkış koridorunda 3 milden fazla sürat yapılmayacak ve faaliyetler esnasında deniz aracı kullanıcılarının uluslararası  denizde çatışmayı önleme tüzüğü hükümlerine uygun hareket edeceklerdir.
 14. 14.İşletmeciler; deniz kirliliğine neden olmayacak bir biçfaaliyet gösterecek, bu amaçla gerekli tedbirleri alacak, ayrıca doğal hayatı korumak konusunda; ülkemizin taraf olduğu ?Akdeniz Fokları ve Deniz Kaplumbağaları? gibi nesli tükenmekte olan canlıların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyacaktır.
 15. 15.Dalışa katılanların listesi dalışa çıkmadan önce işletmeler tarafından Sahil Güvenlik Komutanına ve Liman Başkanlığına bildirilecektir.
  1. 16.Denizde meydana gelen her türlü kaza, yaralanma ve ölümle sonuçlanan olaylar en başAlo 158 Sahil Güvenlik olmak üzere, Liman Başkanlığının ihbar hattı ve Datça Turizm Danışma Bürosunun 7123163 numaralı telefonundan herhangi birine bildirilecektir.
  2. 17.Türk Karasularında Sportif Amaçlarla yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmeliğin 15. Maddesi; ?Eğitim amaçlı sportif gece dalışları eğitmenlerin kontrolünde ve önceden izin alınmak şartıyla yapılabilir. Bunun dışında gece dalışları yapılamaz? dendiğinden gece dalışları için Sahil Güvenlik Komutanlığı önceden bilgilendirilecektir.
  3. 18.Yerli ve yabancı turist hiçbir suretle rahatsız edilmeyecek ve hanutculuk yapılmayacaktır. Aksi takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 37. maddesine göre işlem yapılacaktır.
  4. 19.Turizm Amaçlı Sportif Yönetmeliğin 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince faaliyet sırasında meydana gelen kaza, faaliyeti yapan işletme tarafından rapor halinde derhal kurula iletmek üzere Turizm Danışma Bürosu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığına bildirilir.
  5. 20.2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu?nun 35.maddesine göre 19.08.1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince su altında korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu bölgelerde hiçbir dalış yapılamaz.
  6. 21.Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 12.5. Fıkrası gereğince; gerçeğe aykırı belge verenler ve beyanda bulunanlar hakkında 26.09.2004 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu?nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına   suç duyurusunda bulunur.
  7. 22.Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince; İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar, mülki amir tarafından faaliyetten derhal men edilir ve 5326 sayılı Kanun?un 32. Maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.
  8. 23.Deniz Turizmi İşletme Belgesi verilen işletmeler, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu?na bağlı Türk Karasularında sportif amaçlarla yapılacak faaliyetli dalışlara ilişkin yönetmelik, Turizm AmaçlıFaaliyet Yönetmeliği, Aletli Dalış Yönetmeliği, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu, 618 sayılı Limanlar Kanunu, yönetmeliği ve tebliğleri, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, faaliyetlerine uygun federasyon kuralları ile açıklanan genel kurallar ve güvenlik talimatlarına uyacaklardır. Aksi davrananlar hakkında belirtilen yasa hükümleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu?nun 32/ç ve 66. Madde ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 32,37 ve 38. Maddelerine  göre işlem yapılır. Mülki amir tarafından 3 ile 5 gün faaliyetten men kararı uygulanır. Yıl içerisinde aynı kabahat nedeniyle üç kez yazılı uyarı alan firmaların belgeleri Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Kurulunca iptal edilir ve ertesi yıl belge düzenlenmez. Turizm Amaçlı Sportif Sportif faaliyet yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi 2016 yılı sonuna kadardır.

İlçemizde 2016 Yılında gerçekleştirilecek  Turizm Amaçlı  Su Altı Sportif  Faaliyetler için genel kurallar ve güvenlik talimatnamesi yukarıdaki yazılı şekliyle karara bağlanmıştır.

 

 

 

                                                      Vehbi BAKIR

                                                                       Kaymakam

 

      Veli ÇELİK                                                     Dr. Nuri CENAN                             Engin DAL

İl Kültür ve Turizm Müdürü                             Liman Başkanı                            TCSG-26 .Komutanı

 

 

       Hasan MENGİ                                                               Erdoğan BAŞAR

Marmaris Deniz Tic.Od.Bşk                                        Gençlik Spor İlçe Temsilcisi